Ä°ÅŸe GiriÅŸ Tetkikleri

Ä°ÅŸe giriÅŸ saÄŸlık raporunda istenilen tetkikler yapılan iÅŸin niteliÄŸine göre farklılık göstermektedir.. Ä°ÅŸyerleri tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli olarak sınıflandırılmaktadır  ve sektörde istenilen saÄŸlık tetkikleri deÄŸiÅŸmektedir.

Firmamız ile yapacağınız anlaÅŸma ile gönderdiÄŸiniz personele ne yapılacağı tarafımızdan biliniyor olacak, böylece kısa sürede ve uygun fiyatlarla bir paket uygulama olarak testleri yapılarak bir dosya ÅŸeklinde sizlere teslim edilecektir.

* AKCÄ°ÄžER FÄ°LMÄ°

* SOLUNUM FONKSÄ°YON TESTÄ° (SPÄ°ROMETRÄ°K )

* İŞİTME TESTÄ° (ODÄ°OMETRÄ°K) GÖZ MUAYENESÄ°

LABORATUVAR TESTLERÄ°

A – PORTÖR TARAMALARI

B – TOKSÄ°KOLOJÄ°K TESTLER

* Kanda KurÅŸun

* Ä°drarda KurÅŸun

* ALA

* ALA-Porfobilinojen

* Protoporfirin

* Koproporfirin

* TCA

* TCE

* Fenol

* Toluen

* Hippürik Asit

* Kolinesteraz

* Karboksihemoglobin

* Methemoglobin

* Bakır

* Cıva

* VMA

* Çinko

C-KARACÄ°ÄžER FONKSÄ°YON TESTLERÄ°

* ALT

* AST

* GGT

* ALP

D-BÖBREK FONKSÄ°YON TESTLERÄ° 

* Tam idrar tetkiki

* Üre

* Kreatinin

* Ürik asit

E-HEMATOLOJÄ°K TESTLER

* Hemogram (18 Parametre)

* Sedimantasyon

* Kan grubu

* Fe

* Fe baÄŸlama

* Kan Åžekeri

* HbA1c

F-KAN YAÄžLARI

* Kolesterol

* Trigliserid

* HDL

* VLDL

G-SEROLOJÄ°K TESTLER

* HBsAg 

* Anti-HBs 

* Anti- HBc IgG 

* Anti-HCV