İşe Giriş Tetkikleri

İşe giriş sağlık raporunda istenilen tetkikler yapılan işin niteliğine göre farklılık göstermektedir.. İşyerleri tehlike sınıfına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli olarak sınıflandırılmaktadır  ve sektörde istenilen sağlık tetkikleri değişmektedir.

Firmamız ile yapacağınız anlaşma ile gönderdiğiniz personele ne yapılacağı tarafımızdan biliniyor olacak, böylece kısa sürede ve uygun fiyatlarla bir paket uygulama olarak testleri yapılarak bir dosya şeklinde sizlere teslim edilecektir.

* AKCİĞER FİLMİ

* SOLUNUM FONKSİYON TESTİ (SPİROMETRİK )

* İŞİTME TESTİ (ODİOMETRİK) GÖZ MUAYENESİ

LABORATUVAR TESTLERİ

A – PORTÖR TARAMALARI

B – TOKSİKOLOJİK TESTLER

* Kanda Kurşun

* İdrarda Kurşun

* ALA

* ALA-Porfobilinojen

* Protoporfirin

* Koproporfirin

* TCA

* TCE

* Fenol

* Toluen

* Hippürik Asit

* Kolinesteraz

* Karboksihemoglobin

* Methemoglobin

* Bakır

* Cıva

* VMA

* Çinko

C-KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİ

* ALT

* AST

* GGT

* ALP

D-BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ 

* Tam idrar tetkiki

* Üre

* Kreatinin

* Ürik asit

E-HEMATOLOJİK TESTLER

* Hemogram (18 Parametre)

* Sedimantasyon

* Kan grubu

* Fe

* Fe bağlama

* Kan Şekeri

* HbA1c

F-KAN YAĞLARI

* Kolesterol

* Trigliserid

* HDL

* VLDL

G-SEROLOJİK TESTLER

* HBsAg 

* Anti-HBs 

* Anti- HBc IgG 

* Anti-HCV