Tempo OSGB Hakkında

Çsgb LogoTempo Ortak SaÄŸlık ve Güvenlik Birimi, 10.09.2014 yılında Ä°stanbul Ümraniyede kurulmuÅŸtur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 11.11.2014 tarihinde 1813 belge numarası ile yetkilendirilmiÅŸtir. Hizmet verdiÄŸimiz bütün iÅŸyerlerinde iÅŸ saÄŸlığı ve güvenliÄŸi kültürünü geliÅŸtirmek, iÅŸletmelerin gerekli dokümantasyonlarının saÄŸlanmasında gerçek tespitleri ortaya koyarak, risklerin azaltılmasına katkıda bulunmaktır.

Tempo OSGB olarak 2014 yılı öncesinde danışmanlık hizmeti vermiÅŸ olduÄŸumuz firmalarla birlikte 4. yılımızda 1000 üzerinde firmaya iÅŸ güvenliÄŸi, iÅŸ saÄŸlığı ve danışmanlık hizmeti vermiÅŸ bulunmaktayız. 

Firmalarımıza Ä°ÅŸ SaÄŸlığı ve GüvenliÄŸi bünyesinde iÅŸyeri hekimi, iÅŸ güvenliÄŸi uzmanı, ortam ölçümü, ilk yardım eÄŸitimi, risk deÄŸerlendirme, acil durum eylem planı, patlamadan korunma dokümanı, OHSAS Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi Yönetim Sistemi Danışmanlığı,  Mobil SaÄŸlık hizmetlerini sunarak hizmet vermekteyiz.

Ayrıca SaÄŸlık Bakanlığı SaÄŸlık Hizmetleri MüdürlüÄŸü tarafından 54567092-010.07.01 Sayı Numarası ile yayınlanan “Gezici Ä°SG Hizmetleri” konu baÅŸlıklı 29/04/2016 tarih ve 1919 sayılı 2016/7 nolu Genelge uyarınca Basit Laboratuvar faaliyet belgesini almış bulunmaktayız. Ä°ÅŸe giriÅŸ saÄŸlık tetkikleri ve saÄŸlık raporu için firmamızla iletiime geçebilirsiniz.

 

Tempo OSGB kısa tanıtım için tıklayınız.

Tempo OSGB sunum dosyası için tıklayınız.