Tempo OSGB - İşe Giriş Sağlık Raporu

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) yasal olarak; “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere kurulmuş, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin (İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelinin) oluşturduğu özel kuruluşlar” şeklinde tanımlanmaktadır. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 54567092-010.07.01 Sayı Numarası ile yayınlanan “Gezici İSG Hizmetleri” konu başlıklı 29/04/2016 tarih ve 1919 sayılı 2016/7 nolu Genelge uyarınca Basit Laboratuvar faaliyet belgesini almış bulunmaktayız. İşe giriş tetkikleri ve işe giriş sağlık raporu için firmamızla iletiime geçebilirsiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı İş Güvenliği İşe giriş raporu

Tempo OSGB Ümraniye

Tempo Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, 10.09.2014 yılında İstanbul Ümraniye'de kurulmuştur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 11.11.2014 tarihinde 1813 belge numarası ile yetkilendirilmiştir. Hizmet verdiğimiz bütün işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirmek, işletmelerin gerekli dokümantasyonlarının sağlanmasında gerçek tespitleri ortaya koyarak, risklerin azaltılmasına katkıda bulunmaktır.

İş Güvenliği
İş Sağlığı
İSG Eğitimleri